Treści w formie audio-wideo budzą coraz większą ciekawość, wygrywając często walkę o zainteresowanie odbiorcy ze słowem pisanym. Rosnącą popularnością cieszą się zarówno audiobooki, jak i ciekawe wykłady oraz podcasty, przekazujące niezwykle interesujące, a zarazem unikalne treści. Aby połączyć możliwości, płynące z obu form przekazu, warto natomiast wykonać transkrypcję nagrań. Czym jest transkrypcja i jak wygląda praca transkrybenta?

Czym zajmuje się transkrybent?

Transkrypcja to słowo, wywodzące się od łac. transcriptio, oznaczającego dosłownie przepisywanie. I na tym właśnie polega tworzenie transkrypcji. Najprościej rzecz ujmując, jest to swoista zmiana języka mówionego na słowo pisane. Rolą transkrybenta będzie więc odsłuchanie podcastu czy wykładu, a następnie wykonanie jego zapisu w formie tekstowej. Wbrew pozorom, jest to nie tylko żmudne, ale też niezwykle trudne zadanie. Bardzo często jakość nagrania pozostawia bowiem wiele do życzenia. Różnego rodzaju zakłócenia czy dźwięki w tle znacząco utrudniają rzetelne wykonanie zadania. Co więcej, osoba zajmująca się transkrypcją tekstów, musi znać doskonale język polski oraz zasady poprawnej ortografii i interpunkcji. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj również duża cierpliwość oraz praktyczna umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera.

Czym różni się transkrypcja standardowa od transkrypcji pełnej?

Współcześnie mówi się o dwóch podstawowych rodzajach transkrypcji. Pierwszą z nich jest transkrypcja standardowa, w ramach której słowo mówione zostaje przekształcone na tekst. Jest to tzw. transkrypcja wygładzona, czyli zedytowana. Jej efektem będzie tekst pozbawiony błędów składniowych i gramatycznych, wtrąceń czy powtórzeń. Z kolei transkrypcja pełna oznacza dokładne przepisanie tekstu. Transkrybent nie usuwa z niego wtrąceń czy przerywników, pozostawiając również błędy, popełnione przez mówcę. Z reguły transkrypcje wywiadów i nagrań sprowadzają się do wersji standardowej, gdyż powstały w ten sposób tekst jest przyjazny w odbiorze, podczas gdy sens wypowiedzi zostaje w pełni zachowany.

Dlaczego transkrypcja nagrań jest taka istotna?

Jak pokazuje praktyka, pomimo rosnącej popularności słowa mówionego, nie wszyscy preferują ten rodzaj odbioru treści. Wciąż nie brakuje bowiem osób, które nadal wybierają słowo pisane, przyswajają bowiem lepiej informacje przekazywane w ten właśnie sposób. Transkrypcja nagrania to jednak nie tylko odpowiedź na potrzeby wzrokowców. Korzystają z niej bowiem również odbiorcy, chcący skupić się na konkretnych fragmentach słuchowiska, a także osoby głuchonieme, dla których to jedyna możliwa forma odbioru przekazywanych informacji. Co więcej, transkrypcja stwarza także szansę cytowania fragmentów wypowiedzi, wydrukowania tekstu, a także wykorzystania go do lepszego pozycjonowania strony. Rozważając zalety transkrypcji, warto również wspomnieć o napisach do filmów, które znacząco zwiększają grono odbiorów i poszerzają zasięg. Jak przeczytać można w artykule „Czym są pliki SRT i gdzie mają zastosowanie?”, to szansa zarówno dla osób niesłyszących, jak i dla odbiorców nie znających języka, którym posługuje się twórca filmu.

Potencjał profesjonalnej transkrypcji, czyli jak zwiększyć swoją widoczność w sieci?

Połączenie treści mówionej i pisanej to realna szansa na dwukrotne zwiększenie liczby odbiorców. Ich grono poszerzone zostaje również o osoby, mające problemy ze wzrokiem lub słuchem. Dzięki transkrypcji użytkownicy sieci nie będą mieć problemów z cytowaniem treści ani tworzeniem infografik na jej podstawie. Co więcej, spisany tekst stanowi dobry materiał do tłumaczenia na inne języki. Warto wiedzieć również, że roboty Google nie indeksują jeszcze treści audio. To z kolei przekłada się na słabą widoczność słowa mówionego w wyszukiwarkach internetowych. W takich przypadkach transkrypcja nagrania sprawdza się doskonale, zwiększając znacząco grono potencjalnych odbiorców, do których trafi nagranie.