Prezydent już podpisał nowelizację Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Największe zmiany dotyczą działalności nierolniczych na gruntach rolnych klasy I-III. Zmiany to nie tylko udogodnienia, ale w dużej mierze kary. Poniżej przedstawiamy główne wnioski z zapisów nowelizacji ustawy, z którą powinna się zapoznać każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne.

Jak nie przepłacać za działalność na gruntach rolnych?

Ustawodawca chciał uproszczenia zasad podejmowania i rozwijania nierolniczej działalności na gruntach rolnych. Nabywcy gruntów rolnych nie będą zmuszeni do wnoszenia opłat za działalność inną niż rolnicza na tego typu gruntach. W ustawie pojawiła się także tzw. zabudowa zagrodowa. Jak tłumaczą portale rolnicze, tego typu działalność na ułatwić nierolnicze korzystanie z gruntów rolnych.

Czym są tego typu zabudowania? To między innymi budynki mieszkalne, budynki i sprzęty rolnicze oraz pomieszczenia przetwórstwa rolno-spożywczego. Nie będzie to jednak pozbawione ograniczeń. Tego typu grunty będą wyłączone z produkcji rolnej, jeżeli powierzchnia zabudowy zagrodowej nie przekracza 30% powierzchni rolnego gruntu i nie może być większa niż 0,05 ha.

Będą także kary…

Nie ma portalu rolniczego, który wspominałyby tylko o korzyściach, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy. Jak się okazuje, trzeba też przygotować na te nieco mniej przyjazne rolnikom zapisy. O czym mowa? Między innymi o tym, że o zamiarze stworzenia zabudowy zagrodowej powiadomić musimy starostę właściwego dla miejsca stworzenia zabudowy. Należy to zrobić najpóźniej 30 dni przed podjęciem takiej działalności. Brak takiego powiadomienia może skutkować karą finansową w wysokości nawet 30 tys. zł. Powiadomienie o stworzeniu zabudowy zagrodowej na gruncie rolniczym powinno zawierać przede wszystkim dane ewidencyjne działki pod taką zabudowę oraz plan budynków i urządzeń, które będą tworzyć zabudowę.

Jak donosi każdy dobry portal rolniczy, nowe przepisy mogą mieć spore znaczenie nie tylko dla właścicieli gruntów rolnych, ale także przedstawicieli agrobiznesu, którzy myślą o rozszerzeniu swojej działalności rolnej. Warto jednak dopełnić formalności, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zyskać na nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku.