Służy do analizy wolnokrążącego płodowego DNA i dostarcza wiarygodnych informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia wad chromosomalnych. Test Harmony nie bez powodu został okrzyknięty najlepiej przebadanym testem, wykorzystywanym w diagnostyce prenatalnej. Rekomendowany kobietom powyżej 10 tygodnia ciąży, nie wiąże się z ryzykiem straty. Czytaj dalej i poznaj 6 powodów, dla których warto zdecydować się na innowacyjną diagnostykę płodu.

Harmony – test prenatalny oparty na bezpiecznym badaniu krwi

Test prenatalny Harmony jest rekomendowanym badaniem wolnokrążącego płodowego DNA i opiera się na bezpiecznym pobraniu krwi matki. Analiza cffDNA płodu dostarcza informacji na temat wad rozwojowych, ryzyka wystąpienia trisomii 21 (zespołu Downa), trisomii 18 (zespół Edwardsa) i trisomii 13 (zespół Patau), zaburzeń chromosomów płciowych oraz zespołu DiGeorge’a (mikrodelecja 22q11.2.). Dzięki testowi Harmony jest także możliwe poznanie płci dziecka. Czas oczekiwania na wynik testu może wynosić około 8 dni.

Test Harmony charakteryzuje się >99% czułością

Harmony jako narzędzie wykorzystywane w diagnostyce prenatalnej cechuje się zdecydowanie mniejszą ilością wyników fałszywie dodatnich, w stosunku do zintegrowanych badań prenatalnych przesiewowych I trymestru (szczegółowe USG i podwójny test PAPP-A). Co więcej, ten nieinwazyjny test został przebadany w licznych recenzowanych czasopismach naukowych, a udział w badaniu wzięło ponad 250 tysięcy ciężarnych kobiet poniżej i powyżej 35. Roku życia. Co jeszcze sprawia, że warto zdecydować się na ten rodzaj diagnostyki prenatalnej?

1. Wykrycie ewentualnych wad chromosomalnych na wczesnym etapie rozwoju płodu gwarantuje czas niezbędny na przygotowanie siebie i najbliższych na pojawienie się chorego dziecka. Aspekt psychologiczny jest bardzo ważny.

2. Stwierdzenie wad genetycznych na możliwie wczesnym etapie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu (w przypadku wykorzystania testu Harmony – już w 10 tygodniu ciąży) zapewni czas na nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci z konkretną wadą.

3. Rzetelna diagnostyka prenatalna pozwala lekarzowi prowadzącemu precyzyjnie dostosować badania, a także – skierować ciężarną do specjalistycznego ośrodka. Takie postępowanie zwiększy szansę na brak kolejnych powikłań.

4. Wczesne wykrycie wad wrodzonych płodu pozwala na interwencję lekarską już na etapie trwania ciąży. Dla wielu nienarodzonych dzieci, chirurgia płodowa jest szansą na zdrowie.

5. Nieinwazyjne badania prenatalne mogą przyspieszyć diagnozę. Podejrzenie choroby na etapie życia płodowego, wyraźnie skróci czas oczekiwania na wdrożenie wymaganego leczenia.

6. Diagnoza postawiona na wczesnym etapie trwania ciąży pozwala znaleźć szpital, w którym dojdzie do bezpiecznego rozwiązania. Dzięki obecności specjalistycznego sprzętu, noworodek otrzyma natychmiastową pomoc.