Wielu przedsiębiorców upatruje możliwość na pozyskanie kontraktów poprzez zamówienia publiczne.

Co roku wiele jednostek samorządowych ogłasza różnego rodzaju zapotrzebowanie na towary czy usługi, są to oczywiście jawne ogłoszenia, nazywane zamówieniami publicznymi. W tym przypadku oczywiście musimy się liczyć z dokładną analizą możliwości wykonania danego zlecenia. Firma, która chce wziąć udział w przetargu, musi także bardzo dobrze przeliczyć wszystkie koszty, tak aby oferta mogła być jak najbardziej konkurencyjna w porównaniu do innych oferentów. Jest to oczywiście proces dość sformalizowany, daje to oczywiście dużą przejrzystość ofert, jednostki administracyjne mają obowiązek informowania o zamówieniach publicznych. Często tego rodzaju zamówienia możemy znaleźć na stronach internetowych danej jednostki samorządowej. W tym przypadku warto zwrócić uwagę, iż zamawiający musi dokonywać obiektywnego wyboru, nie może faworyzować żadnego z oferentów, dlatego też jest to przetarg uczciwy, dzięki któremu wiele firm, także tych wchodzących na rynek, może uzyskać ciekawy kontrakt. Zasady przebiegu zamówień publicznych

Często spotykaną praktyką jest także włączenie się kilku przedsiębiorców w jedną większą firmę, ma ona wówczas większy potencjał, może zrealizować dane zlecenie.

Przykładowo w przypadku firm budowlanych, kiedy jednostka samorządowa zamawia usługę remontu czy też wybudowania jakiegoś obiektu, kilka małych firm z branży budowlanej, które uzupełniają się nawzajem posiadając odpowiednie maszyny, pracowników czy też wiedzę, może bardzo skutecznie walczyć o tego rodzaju zamówienia publiczne. Oczywiście warto zwrócić uwagę, iż nie zawsze sama cena ma wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji. Brany pod uwagę będzie także termin wykonania usługi, dzięki temu jednostka samorządowa może także ocenić realność wykonania usługi przez daną firmę. Czasem kiedy liczy się właśnie czas, cena może tylko składową, która będzie wpływała na ostateczny sukces, otrzymanie zamówienia publicznego przez firmę. W sytuacji, kiedy braliśmy udział w przetargu, a nasza oferta została odrzucona, możemy poczuć się wówczas pokrzywdzeni, możemy poszukać wyjścia z tej sytuacji. Z pewnością dobrym pomysłem będzie kancelaria zamówienia publiczne, która posiada doświadczenie w analizie zamówień publicznych, która zna dokładnie przepisy i będzie wiedziała, w jaki sposób można się odwołać, w jaki sposób doprowadzić do tego, aby nasza oferta była wzięta pod uwagę.